NASZE REALIZACJE

Nasze wygrane

Zobacz w jakich projektach uczestniczymy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Opracowanie kompletnych projektów budowlano- wykonawczych dotyczących budowy sieci i przyłączy cieplnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci komór cieplnych na terenie miasta Łomży... Read More

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej wykonanie projektów toalet z adaptacja pomieszczenia i przebudową instalacji wodno- kanalizacyjnej dla 115 lokali... Read More

Nadleśnictwo Oława

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy deszczowni na szkółce leśnej „Janików” wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 745, obręb Nowy Dwór, gmina Jelcz- Laskowice... Read More

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Domu Inytegracyjno- Rodzinnego przy ul. Batorego 4 w Gdańsku w ramach programu Integracja Społeczna i Aktywność Społeczna- Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej... Read More