Audyt efektywności energetycznej

Znowelizowane przepisy znajdujące się w Ustawie o efektywności energetycznej wprowadziły szereg zmian. Audyt efektywności energetycznej jest nieobowiązkowy, lecz mocno zalecany dla każdego przedsiębiorstwa. Jest on bezpośrednim następstwem audytu energetycznego.

Wdrożenie oszczędności znalezionych w audycie jest objęte dotacją od Urzędu Regulacji Energetyki. Są to pieniądze unijne, bezpośrednio przyznawane przez Urząd. Zatem każdy przedsiębiorca, który przeszedł wcześniej przez zawiły proces audytu energetycznego, otrzymuje swoisty prezent, stworzony dzięki wspaniałomyślności Ustawodawcy. To okazja, obok której nie sposób przejść obojętnie.

 

Po przeprowadzeniu audytu energetycznego, w momencie znalezienia oszczędności, z których każda opiewa na min. 10 TOE, można ubiegać się o tzw. Biały Certyfikat (Certyfikat efektywności energetycznej).

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa jest zatem bardzo intratnym działaniem. To nie tylko znaczne zredukowanie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa pod kątem zużywanej energii, lecz również gwarancja uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej (przyznawanych bezpośrednio przez Urząd Regulacji Energetyki).