Jak wygląda proces przeprowadzania audytu energetycznego?

Wykonanie dokładnego Audytu Efektywności Energetycznej, wymaga przeprowadzenia poszczególnych etapów, które począwszy od analizy aktualnego stanu obiektów objętych koniecznością przeprowadzenia całego przedsięwzięcia, po weryfikację stanu floty pojazdów przedsiębiorstwa, określają zakres działań, oraz tworzą obraz nieprawidłowości, które wymagają optymalizacji i poprawy. Aby wykonać Audyt Energetyczny, należy przeprowadzić niezbędne obliczenia zapotrzebowania na poszczególne media, które określa norma PN-B-03406, jak również zapotrzebowania na media kolejnych budynków opisane normą PN-B-02025

 

ETAP I

Pierwszy etap polega przede wszystkim na zebraniu szczegółowych danych na temat obiektów, urządzeń, maszyn, oraz floty pojazdów całego przedsiębiorstwa. Wstępne zdobywanie informacji opiera się na dokładnej analizie zużycia energii, oraz zapotrzebowania na inne media przez obiekty oraz procesy…

Więcej...

Pierwszy etap Audytu Energetycznego jest bardzo ważnym procesem wstępnej analizy, który umożliwia dokładną weryfikację wszelkich nieprawidłowości związanych z niepotrzebnym zużyciem mediów i polega przede wszystkim na zebraniu szczegółowych danych na temat obiektów przedsiębiorstwa. W szczególności na temat ochrony cieplnej, procesów technologicznych, systemów ogrzewania i ciepłej wody, systemów chłodzenia, wentylacji, oraz oświetlenia, jak również systemów sprężarek i innych urządzeń pobierających dużą ilość mocy, w tym urządzeń opartych na silnikach elektrycznych o różnej mocy. Podczas pierwszego etapu uważnej weryfikacji podlega również cała flota pojazdów (firmy logistyczne, kurierskie). Głównym celem optymalizacji, jest wykonanie obliczeń, które pozwolą obniżyć zużycie wykorzystywanego paliwa, wymianę oświetlenia czy optymalizację sieci elektrycznych, oraz zasilania akumulatorowego.

Wstępne zdobywanie informacji opiera się na dokładnej analizie zużycia energii, oraz zapotrzebowania na inne media przez obiekty oraz procesy. Dzięki dokładnym pomiarom oraz dogłębnej analizie w przedsiębiorstwie, jesteśmy w stanie zaproponować optymalizację oszczędności energii, oraz zapotrzebowania na media

ETAP II

Kolejnym etapem audytu energetycznego jest  optymalizacja zużycia i zapotrzebowania mediów przez obiekty. Na drugi etap składają się dokładne analizy możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii, redukcji mocy, czy weryfikacja umów na dostawę energii elektrycznej i ciepłej wody…

Więcej...

Głównym założeniem drugiego etapu Audytu Energetycznego jest umiejętna optymalizacja zużycia, oraz zapotrzebowania przez urządzenia i procesy przedsiębiorstwa na energię oraz ciepłą wodę. Główną bazą zainteresowania stanowią systemy ogrzewania, oraz ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wentylacji, systemy oświetlenia, oraz systemy sprężonego powietrza, jak również silników elektrycznych, używanych podczas procesów technologicznych i produkcyjnych. Na drugi etap Audytu Energetycznego składa się również analiza możliwości odciążenia lub wymiany dotychczasowego poboru mocy, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo szczegółowa analiza wszelkich umów z dostawcami energii, oraz ciepłej wody pod kątem możliwości zmiany bieżącej taryfy, możliwości zmniejszenia mocy zamówionej dla zakładu, może stanowić jeden z kluczowych elementów optymalizacji. Bardzo ważnym elementem jest również możliwość redukcja mocy biernej w rzedsiębiorstwie, która wpływa na zwiększenie strat cieplnych, oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych.

ETAP III

Ostatecznym etapem Audytu Energetycznego jest wykonanie szczegółowej oceny, która oszacuje poziom opłacalności, oraz całkowity czas zwrotu zakładanej inwestycji optymalizacji energetycznej. Analizę opracowujemy na podstawie współczynników NPV, DGC oraz SPBT…

Więcej...

Ostatni proces wykonania Audytu Energetycznego jest podstawą do oszacowania opłacalności wykonania wszystkich procesów mających na celu zastosowania optymalizacji energetycznej w całym przedsiębiorstwie. Dzięki opracowaniu szczegółowej oceny opłacalności inwestycji danej firmy, możemy dokładnie oszacować całkowity czas, w którym nastąpi zwrot inwestycji, oraz rzeczywisty zysk oszczędności. Naszą ocenę opłacalności, oraz czasu zwrotu inwestycji opieramy o współczynniki: DGC, SPBT i NPV. Zgodnie z założeniami tworzymy indywidualny, rzeczowy plan wdrozenia inwestycji.

Chcesz przeprowadzić Audyt Energetyczny w swojej firmie?

Zapewnij sobie spokój, oraz nowoczesną przyszłość dla Twojego przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami!