Zespół Eko Audyt - Lider Oszczędności

Naszym obowiązkiem jest uświadomienie pracodawców o konieczności poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wykonując audyt spełniamy wszelkie obowiązujące wytyczne, oraz założenia normy PN-EN 16247

Etapy audytu

Obowiązkowe Audyty Energetyczne

Przeprowadź audyt energetyczny zanim będzie za późno Zapytaj o wycenę
s

Obowiązek

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej przedsiębiorstw, rząd Państwa Polskiego, zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE, nałożył istotny obowiązek wykonania audytu energetycznego przez wszystkie przedsiębiorstwa na terenie całej Polski.

t

Dla kogo?

Obowiązkiem wykonania audytu zostały objęte przedsiębiorstwa, które w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych, spełniają przynajmniej jeden z warunków: gdy przedsiębiorca zatrudnił 250 i więcej pracowników, suma bilansowa była większa lub równa 43 mln Euro, a roczny obrót był większy bądź równy 50 mln Euro.

Wysokie Kary

Kary, które zostaną nałożone na przedsiębiorców będą dotkliwe, a ich wysokość wyniesie 5% od obrotu rocznego przedsiębiorstwa objętego kontrolą. Minimalna kara wyniesie 8 mln Euro, a najwyższy wymiar kary, jaki może zostać nałożony przez Urząd Regulacji Energetyki, może wynieść nawet do 4 mld Euro.

T

Wykonaj Audyt

Dane wskazują, że obecnie do wykonania ważnego audytu energetycznego zobowiązanych będzie już ponad 6 000 przedsiębiorstw. Rośnie zatem zagrożenie, że nie wszystkie firmy zdążą w ustatowym terminie. Już dziś wykonaj Audyt Efektywności Energetycznej i zoptymalizuj wszystkie procesy w swoim przedsiębiorstwie i uniknij bardzo dotkliwych kar.

 

Już dziś zapewnij sobie spokój

Wykonaj obowiązkowy Audyt Wydajności Energetycznej Przedsiębiorstwa Zapytaj o Audyt

TAGI

audyty energetyczne warszawa, świadectwa energetyczne śląsk, audyt energetyczny wrocław, audyt energetyczny warszawa, świadectwo energetyczne kraków, audyt energetyczny poznań, świadectwo energetyczne koszt, audyty energetyczne kraków, audyty energetyczne wrocław, świadectwo energetyczne wrocław, certyfikacja energetyczna budynków, świadectwo energetyczne budynku cena, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku cena, charakterystyka energetyczna budynku cena, certyfikat energetyczny kraków, świadectwo charakterystyki energetycznej cena, cena świadectwa energetycznego, audyty energetyczne poznań, audyt energetyczny cena, audyt efektywności energetycznej, charakterystyka energetyczna lokalu, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, certyfikat energetyczny budynku cena, audyt energetyczny budynku, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, audyt efektywności energetycznej cena, certyfikacja energetyczna, audyty energetyczne budynków, obowiązkowy audyt energetyczny, certyfikat energetyczny budynku, audyt energetyczny obowiązek, świadectwo energetyczne budynku, audytor efektywności energetycznej, biały certyfikat energetyczny, certyfikat energetyczny, świadectwa efektywności energetycznej, audyt energetyczny kto może wykonać, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, audyt efektywności energetycznej ustawa, audyt przedsiębiorstwa, audyty energetyczne, koszt audytu energetycznego, audyt energetyczny cennik, audyt energetyczny budynku cena, audyty energetyczne cena, cena audytu energetycznego, ile kosztuje audyt energetyczny, audyt energetyczny, charakterystyka energetyczna budynku, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, świadectwo charakterystyki energetycznej, audyt elektryczny, audyty elektryczne, opracowanie audytu energetycznego, wykonanie audytu energetycznego, audyt efektywności energetycznej a audyt energetyczny, audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej, świadectwa charakterystyki energetycznej, kto może wykonać audyt energetyczny, audyt budynku, audytorzy energetyczni, kto może wykonywać audyt energetyczny, audyt energetyczny budynku jednorodzinnego, co to jest audyt energetyczny, opracowanie audytów energetycznych, efektywność energetyczna budynków, audyt energetyczny trójmiasto, świadectwo charakterystyki energetycznej poznań