Audyt energetyczny


  • obowiązkowy, wg. Ustawy o efektywności energetycznej
  • obowiązuje duże przedsiębiorstwa
  • wykonywany co 4 lata
  • wymaga znalezienia 1.5% oszczędności
  • pozwala na znalezienie rozwiązań bardziej efektywnych energetycznie

 

Audyt efektywności energetycznej


  • dobrowolny
  • może być wykonany przez wszystkie przedsiębiorstwa
  • pozwala na otrzymanie Białych Certyfikatów (przy znalezieniu oszczędności dla każdej inwestycji powyżej 10 TOE)
  • jest następstwem audytu energetycznego, otwiera drogę do uzyskania Białego Certyfikatu oraz wynikającej z niego dotacji od Urzędu Regulacji Energetyki
  • prowadzi do wdrożenia znalezionych rozwiązań bardziej efektywnych energetycznie